Anunț  prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale  52, 81 (Zonele Podiș, La Lac, Lânga Stația Electrică de înaltă tensiune).

Anunț public finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local (12.09.2019)- termen limită depunere documentații 09.10.2019

Anunţ public finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes local (01.08.2019) - termen limită depunere documentaţii 30.08.2019

Anunț public sprijin financiar pentru activități nonprofit de interes local în anul 2019 (11.07..2019)

Informare Asociația Pro Noviodunum privind sprijin financiar- 21.06.2019

Anunț public închiriere pajiști prin atribuire directă pentru anul 2019- 03.05.2019

Anunț public sprijin financiar pentru activități nonprofit de interes local în anul 2019

Anunț public sprijin financiar pentru unitățile de cult în anul 2019

Anunț privind dezbaterea publică a Planului de Menținere a calității aerului în județul Tulcea

Anexa : Planul de Menținere a calității aerului în județul Tulcea: 1-77 , 78-107,108-145, 146-235

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC PRIVIND ASISTENȚA MEDICALĂ COMUNITARĂ

Protocolul  nr.4421/01.07.2009 

Anunț public închiriere pajiști prin atribuire directă pentru anul 2019    

Anunţ acordare asistenţă pentru completarea şi/sau depunerea declaraţiei unice

Oportunități de credite pentru lucrări de protejare a monumentelor istorice