În conformitate cu art. 283 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Data publicației Numele și prenumele soțului Domiciliul soțului Numele și prenumele soției Domiciliul soției
07.01.2019 Miloșovici Adrian Isaccea,jud.Tulcea Țigănașu Manuela Tulcea,jud.Tulcea
08.01.2019 Maricaș Cosmin Niculițel,jud.Tulcea Chirilă Florina-Angelica Isaccea,jud.Tulcea
19.02.2019 Carabulea Neculai Isaccea,jud.Tulcea Bocu Cătălina Alexandra Isaccea,jud.Tulcea
13.03.2019 Moraru Dumitrel Isaccea,jud.Tulcea Pascale Elena-Cipriana Tulcea,jud.Tulcea