Proiecte de hotărâri ședința ordinară a C.L. din data de 27.08.2019

1.privind alegerea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din 27.08.2019
2.privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Dezvoltarea durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru ajustarea tarifelor practicate de către operatorul regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea
3.privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr.78/26.07.2013, H.C.L. nr.34/03.03.2016, H.C.L. nr.28/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanților UAT Oras Isaccea în Adunările Generale ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, respectiv Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Aquaserv S.A. Tulcea 
4.privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea cu privire la aprobarea contractului final avand ca obiect ” Delegarea prin concesiune a serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale in județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”
5.privind modificarea art. 4 al H.C.L. nr.155/01.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și Îmbunătățirea spațiilor publice urbane - etapa I, în orașul Isaccea”privind modificarea art. 4 al H.C.L. nr.155/01.10.2018 
6.privind modificarea art.1 și a Anexei nr.1 din contractul de închiriere nr.9435/02.11.2015
7.privind prelungirea termenului de valabilitate a unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu destinația de locuințe ANL, situate în orașul Isaccea, jud.Tulcea
8.privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2020 în orașul Isaccea

 

Anunţ privind publicare proiectului de hotărâre privind instituirea taxei pentru punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din registrul electoral, pe suport electronic sau hârtie

REFERAT DE APROBARE,instrument de prezentare și motivare,privind instituirea taxei pentru punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din registrul electoral, pe suport electronic sau hârtie

  Proiect de hotărâre privind instituirea taxei pentru punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din registrul electoral, pe suport electronic sau hârtie