Document de convocare a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Isaccea pentru data de vineri,31 ianuarie 2020  

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Isaccea
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii vânzării terenului intravilan în suprafață de 1084 mp,  situat în oraș Isaccea, localitatea componentă Revărsarea, str.Victoriei, nr.83, tarla 18, parcela 282, categorie de folosință curți construcții, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 31043
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  completarea Anexei parte integrantă din H.C.L.nr.68/17.12.2002  privind încadrearea terenurilor din extravilan pe categorii de folosinţă şi zone
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2020-2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anuală cu rata inflației a  chiriei locuințelor locuințelor A.N.L. calculată conform prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin H.G. nr.962/2001
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru DECEMBRIE 2020

Anunț postare spre dezbatere proiect privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție,dezinfecție și deratizare în orașul Isaccea
Raportul de specialitate, referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Isaccea