Proiecte de hotărâri pentru ședința C.L. Isaccea din data de 31 octombrie 2019

1.Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Isaccea, județul Tulcea
Anexa 1               Anexa 2
2.Privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii in perioada 2019-2020 în orașul Isaccea, județul Tulcea
3.Privind prelungirea termenului de valabilitate al unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu destinație medicală
4.Privind  atribuirea în folosinta gratuita a suprafetei de 400 mp, situata pe str.Livezii, nr.8, oraș Isaccea, jud.Tulcea, nr.cad.31055, d-nei Gălățeanu Cristina-Cornelia și aprobarea Procesului-verbal nr.11701/18.10.2019  al Comsiei de analiză a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5.Privind repartizarea locuinței ANL situată în oraș Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20, sc.A, parter, ap.2
6.Privind încetarea valabilității contractului de locațiune nr.9961/05.11.2014 – titluar Mărășescu Maricica
7.Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social ”Centrul de Zi pentru Copii”, a Codului Etic al personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale, actualizate
8.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Constantin Bratescu Isaccea pentru luna septembrie 2019