Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
Buget local PDF Imprimare Email
  • Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al UAT Isaccea.Situație privind serviciul datoriei publice locale existente -aici
  • Registrul datoriei publice locale directe-aici
  • Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a UAT Isaccea - aici
  • Gradul de îndatorare a bugetului local al Oraşului Isaccea pentru anii 2012-2013-aici
  • Proiectul de buget pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2018 -aici
 
Home Informatii publice despre BUGET
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.