Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
Meşteşuguri populare locale PDF Imprimare Email

Originalitatea fiecărui popor se caracterizează prin potențialul creator, care își găsește expresia în cultura materială și spirituală. Un loc aparte în această cultură îl ocupă meșteșugurile populare.

Din cele mai vechi timpuri  populaţia avea cu un şir de îndeletniciri practice, care formează aşa-numita „industrie casnică”, bazată pe materia primă locală, uneltele lucrate în gospodărie, braţele de muncă ale membrilor casei în vederea satisfacerii necesităţilor funcţionale şi estetice ale familiei.

Cele patru secole de administraţie turcească în Dobrogea au înfrânat înflorirea meşteşugurilor populare ţărăneşti. Tărâmul dintre Dunăre şi Marea Neagră s-a racordat, astfel, mai târziu practicării ocupaţiilor străvechi, comparativ cu restul ţării. Pe de altă parte, valurile succesive de colonizări şi schimburile de populaţie au dus la modificarea şi diversificarea structurii demografice şi, implicit, a obiceiurilor, porturilor şi meşteşugurilor. „Datorită acestor condiţii economice şi istorice, meşteşugurile în Dobrogea nu au cunoscut o specializare puternică, pe ramuri sau pe centre, aşa cum se întâlneşte în restul ţării", menţionează muzeograful Ioana Tompe, în lucrarea „Dobrogea - studiu etnografic", coordonat de directorul Muzeului de Artă Populară din Constanţa, Maria Magiru.

M.D. Ionescu menţionează în lucrarea " Dobrogea în pragul veacului al XX-lea" situaţia generală a meseriilor în Dobrogea la 1901:  „Cei 4.406 meseriaşi exercită 63 feluri de meserii care, după numărul persoanelor... se pot clasifica: meseriaşi de încălţăminte (736 lucrători), ferari de tot felul (665), croitori (401), blănari (173), curelari (94), bragagii (73), fabricanţi de ape gazoase (64), covrigari (43), frânghieri şi împletitori de plase (38), sculptori în piatră (36), împletitori de răchită (27), constructori de bărci (27), cofetari (25), argintari (24), rogojinari (23), trăistari (22), cărbunari (21), ceasornicari (21)...căldărari (18), zugravi de case şi biserici (16), pălărier de dame şi confecţii de flori (14), fotografi (14), lumânărari (13), constructori şi reparatori de vase plutitoare (10), fabricanţi de paste (10), cufărari (8), armurieri (5), tocilari (4), măturari (4), săpunari (4), legători de cărţi (2)".

Astăzi meşteşugurile populare merită să devină noi direcţii economice strîns legate de materia primă locală obţinută din agricultură, păstorit ş.a., folosind resursele naturale.


 
Home Cultură locală Meşteşuguri locale
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.