Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
Serviciul Public de Asistenţă Socială PDF Imprimare Email

Serviciul Public de Asistenţă Socială se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi a HG nr. 90/ 2003, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi functionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială, modificat  prin HG 1007/2005.

Serviciul Public de Asistenţă Socială este instituţie publică de interes local fără personalitate juridică, în  subordinea Consiliului Local şi a primarului oraşului Isaccea, realizând măsurile de asistenţă socială din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi altor persoane aflate în situaţie de nevoie.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul serviciului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar care constau în activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup.

Principiile care stau la baza funcţionării Serviciului Public de Asistenţă Socială  sunt următoarele:

-respectarea drepturilor şi a demnităţii omului

-asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare

-asigurarea dreptului de a alege

-abordarea individualizată şi centrarea pe persoane

-cooperarea şi parteneriatul

-îmbunătăţirea continuă a calităţii şi orientarea pe rezultate

-combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare

-proximitate în furnizarea serviciilor sociale

-transparenţă şi responsabilitate publică în acordarea serviciilor sociale

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Serviciul Public de Asistenţă Socială  al oraşului Isaccea este înfiinţat la nivel de serviciu şi are următoarea structură organizatorică:

Compartiment Asistenţă Socială

-2 funcţii publice de execuţie – consilier, referent

Compartiment Protecţie Persoane cu Handicap

-  35 funcţii contractuale – asistenţi personali

Compartiment Sănătate Publică

-4 funcţii publice de execuţie – asistent medical comunitar, mediator sanitar

Compartiment Centrul de Zi " Pentru o zi mai bună"

8 funcţii contractuale – instructori educaţie, muncitori

Consiliul Comunitar Consultativ  privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Date de contact :

Adresa: str. N. Grigorescu , nr. 1 , Oraş  Isaccea

Telefon :Sănătate publică: 0240540620

_______Asistenţă socială: 0240450027

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 
Home Primăria Isaccea Organizarea Primăriei
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.