Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
Informare impozite 2016 PDF Imprimare Email

I N F O R M A R E

Stimaţi contribuabili,

Urmare modificărilor aduse de noul Cod fiscal aprobat de Legea nr. 227/2015 vă aducem la cunoştinţă următoarele:

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale, cu altă destinaţie decât cea de locuit (folosite de societăţi comerciale, instituţii, persoane fizice autorizate etc.) sau clădiri cu destinaţie mixtă (nerezidenţiale şi locuite) au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016;

 

b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016;

 

c) persoanele fizice si juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, până la data de 31 martie 2016;

 

d) pentru aplicarea scutirilor sau reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanele care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 trebuie să le depună la compartimentul de impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei  oraşului Isaccea până la data de 31 martie 2016;

 

Depunerea documentelor după termenul de 31 martie 2016 atrage acordarea scutirilor şi reducerilor cu 01 ianuarie 2017.

 

Nedepunerea declaraţiilor sau depunerea după termenul de 31 martie 2016 atrage aplicarea măsurilor contravenţionale şi recalcularea impozitelor şi taxelor cu majorări de întârziere.

 

Noile formulare de declaraţii se găsesc la Compartimentul de Impozite şi taxe din cadrul Primăriei Oraşului Isaccea sau le puteţi descărca de aici:

1.Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri persoane fizice

2.Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri persoane juridice

3.Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane fizice

4.Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice

5.Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport

6..Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

7..Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă

8. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice

9.Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice

10. Declarație fiscală privind stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate persoane juridice

11. Declarație privind stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

 
Home Informatii publice Taxe şi impozite locale
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.