Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
Dare de seamă 2015 PDF Imprimare Email

Dare de seamă contabilă centralizată încheiată la data de 31.12.2015

Bilant trimestrul  IV_2015

Cont executie  buget local trimestrul IV_2015

Cont rezultat patrimonial trimestrul IV_2015

Disponibil din mijloace cu dest.speciala trimestrul IV_2015

Situatia fluxului de trezorerie trimestrul IV_2015

Active şi datorii trimestrul IV 2015

Venituri şi cheltuieli trimestrul IV 2015

Situația modificărilorîn structura activelor nete/capitalurilor trimestrul IV 2015

 


Dare de seamă contabilă centralizată încheiată la data de 30.09.2015

Bilant  și cont rezultat patrimonial trimestrul  III_2015

Cont executie venituri și cheltuieli buget local trimestrul III_2015

Fluxul de trezorerie trimestrul III_2015 p1

Fluxul de trezorerie trimestrul III_2015 p2

Plati restante trimestrul III_2015

Active şi datorii trimestrul III 2015

 

 

Dare de seamă contabilă centralizată încheiată la data de 30.06.2015

Bilant si cont de executie rezultat patrimonial  trimestrul  II_2015

Cont executie venituri si cheltuieli buget local trimestrul II_2015

Fluxul de trezorerie trimestrul II_2015

Plati restante trimestrul II_2015

Situatia fluxului de trezorerie trimestrul II_2015

Active şi datorii trimestrul II 2015

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare trimestrul II 2015


Dare de seamă contabilă centralizată încheiată la data de 31.03.2015

Bilant si cont rezultat patrimonial trimestrul  I_2015

Cont executie venituri si cheltuieli buget local trimestrul I_2015

Fluxul de trezorerie trimestrul I_2015 p1

Fluxul de trezorerie trimestrul I_2015 p2

Plati restante trimestrul I_2015

Active şi datorii trimestrul I 2015

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare trimestrul I 2015

 
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.