Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
Comisii PDF Imprimare Email

COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ISACCEA: MANDAT 2016-2020

COMISIA I - pentru programul de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, comerţ şi administrarea domeniului public şi privat al oraşului Isaccea

NUMELE ŞI PRENUMELE

LISTA PE CARE A CANDIDAT

1. CREŢU ION

2. VOICU SIMONA NINA

3. POPA DORU

4. CAIMACANU MARIANA

5. POPA SILVIU DANIEL

PSD

PSD

PSD

PNL

PNL

COMISIA II - pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură

NUMELE ŞI PRENUMELE

LISTA PE CARE A CANDIDAT

1. CURCĂ JENICĂ

2. PANAIT MAGDALENA

3. GĂLĂŢEANU MARIANA NELA

4.

5.

PNL

PSD

PSD

 

 

COMISIA III - învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement, administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

NUMELE ŞI PRENUMELE

LISTA PE CARE A CANDIDAT

1. dARIE OANA

2. IGNAT NINA

3. CHIŢU RADU DANIEL

4.

5.

PNL

PMP

PSD

 

 

 
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.