Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
Compartiment Juridic , Autoritate Tutelară PDF Imprimare Email

 

1. COMPONENŢĂ:

1. Consilier juridic asistent - Canciu Alexandru

2. RELAŢII DE SUBORDONARE: Secretarul oraşului Isaccea, Primarul oraşului Isaccea

3. PRINCIPALELE ATRIBUŢII:

1. Reprezinta interesele Consiliului local Isaccea si ale Primariei oraşului Isaccea în cauzele aflate pe rol la instantele de judecata .
2. Asigura avizul proiectelor de dispozitii, autorizatii si alte acte ale Primariei, din punct de vedere al legalitatii.
3. Asigura consultanta juridica serviciilor si compartimentelor Primariei si cetatenilor interesati în problemele Primariei. 
4. Asigura reprezentarea Consiliului local în fata instantelor judecatoresti de orice grad, cele notariale, ale Procuraturii, politiei,organelor arbitrale,etc.
5. Asigura participarea la concilierea si încercarea de rezolvare pe cale amiabila a problemelor litigioase si de contencios.
6. Tine la zi registrul de evidenta al cauzelor, registrul de termene si cel alfabetic.
7. În urma sesizarilor functionale si a actelor primare comunicate de servicii/compartimente, întocmeste documentatia si redacteaza cererile de chemare în judecata, întâmpinarile, actele neconventionale, recursurile, memorii pentru recursuri extraordinare si orice alte acte ce le considera necesare si utile rezolvarii favorabile a cauzelor cu care este sesizat, folosind orice cai primare sau extraordinare de atac prevazute de lege. 
8. Asigura întocmirea documentelor legale pentru recuperarea pagubelor produse patrimoniului Primariei si Consiliului local , precum si pentru recuperarea debitelor de la persoane juridice si fizice, pe cale silita, în colaborare cu serviciile de resort.
9. Întocmeste modificari, somatii, etc., actele pentru luarea masurilor asiguratorii (sechestrul asigurator sau juridic, ipoteci, etc.).
10. Administreaza biblioteca juridica a Consiliului local, asigurând conservarea si dupa posibilitati, completarea acesteia si asigura informarea personalului din aparatul propriu al Consiliului local.
11. Asigura asistenta juridica si participarea la negocierea de contracte, conventii si orice acte ce angajeaza patrimonial Consiliul local.

12. Întocmeste contracte cadru privind vânzarea,închirierea, concesionarea bunurilor ce apartin domeniului public sau privat de interes local si le supune aprobarii Consiliului local, proiecte de contracte de asociere sau de prestari servicii diverse si le prezinta spre aprobare celor autorizati sa le semneze.

13. Asigură, alături de secretarul oraşului, secretariatul Comsiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Isaccea;

14. Înregistrează cererile depuse conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi asigură comunicarea răspunsului în termenul prevăzut de lege.

3. DOCUMENTE NECESARE ŞI FORMULARE:

1. EMITERE TITLU DE PROPRIETATE CONFORM ART.23 DIN LEGEA NR.18/1991 - descarca document

2. EMITERE ORDINUL PREFECTULUI CONFORM ART.36 DIN LEGEA NR.18/1991 - descarca cerere ordinul prefectului

3. CERERE CONFORM LEGII NR544/2001 - descarca cerere

4. RECLAMAŢIE ADMNISTRATIVĂ (1) - descarca document

5. RECLAMAŢIE ADMNISTRATIVĂ (2) - descarca document

Date de contact:

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

telefon: 0240506604

 
Home Primăria Isaccea Organizarea Primăriei
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.