Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
Compartiment Secretariat, Relaţii Publice, Arhivă PDF Imprimare Email

 

1. COMPONENŢĂ:

1. Post Vacant – secretar(ă) debutant(ă)

 

2. RELAŢII DE SUBORDONARE: Secretarul oraşului Isaccea, Primarul oraşului Isaccea

3. PRINCIPALELE ATRIBUŢII:

1. Asigura serviciul de secretariat şi registratură.

2. Asigura pastrarea si folosirea corecta a însemnelor oficiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3. Executa lucrari de dactilografiere, tehnoredactare si multiplicare.
4. Îndeplineste atributii de protocol.
5. Organizeaza actiunile de reprezentare a Primarului la ceremonii si solemnitati. 
6. Informeaza zilnic Primarul în legatura cu problemele ridicate de mass-media, a caror rezolvare este de competenta Primariei oraşului Isaccea.
7. Întocmeste si reactualizeaza ori de cate ori este cazul, lista cu oficialitatile, cu telefoanele utile , email-uri, etc., adresele institutiilor cu care colaboreaza Primaria.


3. FORMULARE:

1.CERERE PENTRU ELIBERARE COPII DUPĂ DOCUMENTE DEŢINUTE ÎN ARHIVA INSTITUŢIEI - descarca cerere

 
Home Primăria Isaccea Organizarea Primăriei
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.