Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
Cetăţeni de onoare PDF Imprimare Email

Extras din REGULAMENTUL privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare"

al oraşului Isaccea

Art.1 Titlul de "Cetăţean de onoare " al oraşului Isaccea reprezintă CEA MAI ÎNALTĂ DISTINCŢIE  acordată de Consiliul Local , unor cetăţeni români sau străini

Art.3 Titlul de "Cetăţean de onoare" al oraşului Isaccea se poate acorda:

a)unor personalităţi politice, ştiinţifice sau culturale care , prin activitatea lor socio-profesională, prin creaţiile lor cultural-artistice şi publicistice, au contribuit la realizarea unor noi legături ştiinţifice,culturale sau economice cu efecte favorabile oraşului Isaccea

b)celor care, prin activitatea lor cotidiană crează în comunitate,ţară sau peste hotare o imagine deosebită oraşului , având ca rezultate realizarea unor puternice legături economico-sociale sau de altă natură, în beneficiul comunităţii respective

c)cetăţenilor români sau străini care desfăşoară acţiuni caritabile în oraşul Isaccea, beneficiari ai acestei activităţi fiind orfanii,bătrânii,copiii abandonaţi, handicapaţi, sau instituţii care adăpostesc şi îngrijesc aceşti defavorizaţi ai soartei

d)persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave , sau prin sacrificiul lor suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în oraşul Isaccea

e)foştilor deţinuţi politici sau veterani de război care prin activităţile lor alterioare au adus un aport deosebit la realizarea unei imagini pozitive a oraşului Isaccea în ţară sau în străinătate sau au contribuit la realizarea unor legături între oraş şi alte localităţi

f)unor sportivi născuţi sau formaţi în Isaccea, cu rezultate de excepţie în competiţiile sportive naţionale şi internaţionale

g)celor care au trecut în eternitate dar care, prin prestigioasa lor activitate au promovat imaginea oraşului Isaccea şi a ţării

h) altor categorii

Art.12 Acordarea titlului de "Cetăţean de onoare" al oraşului Isaccea, conferă titularului următoarele drepturi :

a)dreptul de a purta insigna pe baza brevetului

b)înscrierea în CARTEA DE ONOARE  a oraşului

c)accesul gratuit la instituţiile social-culturale şi locurile publice , pe raza oraşului Isaccea

d)accesul gratuit la toate spectacolele şi manifestările ştiinţifice,cultural-artistice şi sportive de pe raza teritorială a   oraşului Isaccea la care Primăria oraşului Isaccea este organizator

e)dreptul de a face parte din Consiliul de onoare al oraşului Isaccea

f)în caz de deces , la cererea familiei , atribuirea unui loc în cimitirul oraşului Isaccea, cu inscripţionarea pe placă a titlului


Regulamentul de conferire a titlului de " Cetăţean de onoare al oraşului Isaccea"- aici

Referat privind proiectul de hotarâre de privind acordarea titlului de ”Cetăţean de onoare” al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea-aici

HOTARAREA NR.53/31.05.2014 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al orașului Isaccea-aici

 


 
Home Cultură locală Cetăţeni de onoare
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.