Camera

105

Persoană de contact

consilier asistent Turcu Ecaterina

Date de contact

Telefon: 0240506605 , 0755760345

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           

Compartimentul Control Comercial și Autorizează, conform orgranigramei aparatului de specialitate al primarului este în subordinea Serviciului Economic.

Activitatea Compartimentului, respectă prevederile Regulamentului aprobat prin Hotarârea de Consiliu nr. 59/28.10.2011 în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață coraborat cu H.G. nr. 333/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000.

Regulamentul reglementează activitatea din domeniul commercial, al serviciilor de piață, cerințele necesare în vederea desfășurării acestei activități, procedura de obținere a avizului program de funcționare, a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică, inclusiv a autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat în Orașul Isaccea și al cetățeanului.

 1. Atribuții

- identifica pe teren operatorii economici ce efectueaza activitati de comert, de alimentatie publica si de prestari servicii pe raza Orasului Isaccea, indiferent de forma de organizare si de caracterul proprietatii;

- acorda consiliere operatorilor economici la intocmirea documentatiilor necesare in vederea obtinerii:

 • autorizatiilor de functionare a unitatilor de alimentatie publica, aprobate de catre Comisia de analiza si avizare constituita in baza Dispoziției nr.114/14.09.2012.
 • avizelor programelor de functionare aprobate de catre Comisia de avizare a programului de functionare constituita in baza Dispozitiei nr. 78/14.09.2012 modificată prin Dispoziția nr.596/16.11.2015, Dispoziția nr.289/22.06.2016 și HCL nr.15/07.07.2016, Dispoziția nr.150/08.10.2012;
 • trimite catre noii operatori economici adrese in vederea obtinerii autorizarii;
 • constata conformitatea modului de desfasurare a activitatilor de comert si prestari servicii in teren cu documentele depuse la Primaria Orasului Isaccea, acolo unde este cazul, in vederea eliberarii si avizarii de autorizatii/ Avize de functionare;
 • intocmeste acord avizare/avizare anuala si fisa documentelor prezentate in vederea prezentarii dosarelor spre aprobare la cele 2 comisii;
 • face corespondenta cu operatorii atunci cand documentatia nu corespunde conform legislatiei;
 • emite si elibereaza autorizatiile de functionare si avizele program de functionare;
 • emite adresa catre operatorii care efectueaza activitati temporare;
 • pune la dispozitie cerere pentru efectuarea de activitati temporare;
 • intocmeste acordul de activitati temporare pentru prezentarea documentatiei in fata comisiei;
 • emite si elibereaza autorizatiile de functionare pentru activitati temporare;
 • controleaza operatorii pe teren care ocupa si foloseste locurile publice;
 • primeste notificarile agentilor economici, de pe raza Orasului Isaccea, privind vanzarile de lichidare sau soldare;
 • aduce la cunostinta comisiilor, daca se constata incalcarea prevederilor din autorizatii sau a dispozitiilor legale privind desfasurarea activitatii respective, pentru a propune prin referat suspendarea autorizatiilor de functionare sau, dupa caz, retragerea acestora.
 • colaboreaza cu organele de control si indrumare pe linia serviciilor comerciale, stabilind de comun acord cu acestea masurile ce se impun pentru respectarea legii;
 • emite autorizatia de functionare in baza Legii nr. 82/20.11.1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii in baza cererii;
 • constata si sanctioneaza contraventional abaterile savarsite in legatura cu activitatile comerciale, conform OG nr. 2/12.07.2001, privind regimul juridic al contraventiilor, in baza dispozitiei nr. 183/18.05.2012;
 • intocmeste informari si rapoarte privind activitatile comerciale desfasurate pe raza orasului Isaccea;
 • asigura creşterea calităţii serviciului public, buna administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin respectarea normelor de conduită;
 • asigura aplicarea dispozitiilor legale din actele normative precum si din orice alte acte cu caracter normativ sau individual emise de Primar sau de Consiliul Local Isaccea;
 • duce la indeplinire si alte atributiuni dispuse de catre Primar, Consiliul Local sau prin legislatia in vigoare;