Anunţ ajutor pentru încălzirea locuinţei – Legea nr. 226/2021

Anunţ ajutor pentru încălzirea locuinţei – Legea nr. 226/2021

Anunţ ajutor pentru încălzirea locuinţei – Legea nr. 226/2021privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru  consumatorul vulnerabil de energie care intra in vigoare cu 1 noiembrie 2021

    Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice.

 1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi sistemul de încălzire utilizat.
 2. Limita maximă a veniturilor până la care o persoană poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuintei este de 1.386 de lei de persoană în cazul familiilor şi 2.053 de lei în cazul persoanelor singure.
 3. La stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzire se iau în considerare totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana singură sau, după caz, membrii familiei, în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul.
 4. Tipuri de ajutor pentru incalzirea locuintei

Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, prin compensare procentuală din valoarea de referinţă stabilita prin lege, astfel:

 1. a) ajutor pentru gaze naturale

VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIE

AJUTOR LUNAR

SUPLIMENT
PT. ENERGIE se acordă
lunar pe tot parcursul anului

Până la 200 lei

250 lei

10 lei

Între 200,1 lei – 320 lei

225 lei

10 lei

Între 320,1 lei – 440 lei

200 lei

10 lei

Între 440,1 lei – 560 lei

175 lei

10 lei

Între 560,1 lei – 680 lei

150 lei

10 lei

Între 680,1 lei – 920 lei

125 lei

10 lei

Între 920,1 lei – 1040 lei

100 lei

10 lei

Între 1040,1 lei – 1160 lei

75 lei

10 lei

Între 1160,1 lei – 1280 lei

50 lei

10 lei

Între 1280,1 lei – 1386 lei

25 lei

10 lei

Pentru persoanele singure ale căror
venituri se situează între 1280,1 lei –
2053 lei

25 lei

10 lei

Valoarea de referință – 250lei/lună

 1. b) ajutor pentru energie electrică

VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIE

AJUTOR LUNAR

SUPLIMENT
PT. ENERGIE se acordă
lunar pe tot parcursul anului

Până la 200 lei

500 lei

30 lei

Între 200,1 lei – 320 lei

450 lei

30 lei

Între 320,1 lei – 440 lei

400 lei

30 lei

Între 440,1 lei – 560 lei

350 lei

30 lei

Între 560,1 lei – 680 lei

300 lei

30 lei

Între 680,1 lei – 920 lei

250 lei

30 lei

Între 920,1 lei – 1040 lei

200 lei

30 lei

Între 1040,1 lei – 1160 lei

150 lei

30 lei

Între 1160,1 lei – 1280 lei

100 lei

30 lei

Între 1280,1 lei – 1386 lei

50 lei

30 lei

Pentru persoanele singure ale căror
venituri se situează între 1280,1 lei –
2053 lei

50 lei

30 lei

 • valoarea de referință – 500 lei/lună
 • în situația în care singura sursa de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună
 1. c) ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri

VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIE

AJUTOR LUNAR

SUPLIMENT
PT. ENERGIE se acordă
lunar pe tot parcursul anului

Până la 200 lei

320 lei

20 lei

Între 200,1 lei – 320 lei

288 lei

20 lei

Între 320,1 lei – 440 lei

256 lei

20 lei

Între 440,1 lei – 560 lei

224 lei

20 lei

Între 560,1 lei – 680 lei

192 lei

20 lei

Între 680,1 lei – 920 lei

160 lei

20 lei

Între 920,1 lei – 1040 lei

128 lei

20 lei

Între 1040,1 lei – 1160 lei

96 lei

20 lei

Între 1160,1 lei – 1280 lei

64 lei

20 lei

Între 1280,1 lei – 1386 lei

32 lei

20 lei

Pentru persoanele singure ale căror
venituri se situează între 1280,1 lei –
2053 lei

32 lei

20 lei

Valoarea de referință – 320 lei/luna

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

       Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până 1.386  lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure. beneficiază lunar,  inclusiv în perioada sezonului rece, de un SUPLIMENT PENTRU ENERGIE în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
c) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

     Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi persoanele singure depun cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de acordare.   

      La completarea formularului, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formular. Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere.
Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor, la solicitarea agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială, sau din oficiu, serviciul public de asistenţă socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.

Persoanele interesate pot obtine formularele tip de la sediul Directiei de Asistenta Isaccea,  str. 1 Decembrie, nr. 29.

ACTE DOVEDITOARE
privind componența familiei, veniturile realizate, bunurile mobile și imobile deținute de familiille şi persoanele singure in categoria consumatorilor vulnerabili de energie

Acte de identitate (copii): Cartea de identitate, C.I.P, B.I.; Certificat de naștere pentru copii până la vârsta de 14 ani; Certificat de căsătorie.

 1. Acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, după caz:

-Adeverință de salariu din care să reiasă venitul net realizat, precum și dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă;

-Cupon de pensie, șomaj, indemnizație pentru persoanele încadrate intr-un grad de handicap; indemnizație pentru creșterea copilului etc., alte documente dupa caz;

 1. Acte doveditoare privind situația juridică a locuinței (copii), după caz :

-Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, comodat, concesiune, împuternicire de la proprietarul locuinţei sau de la titularul contractului de închiriere, certificat de mostenitor, alte acte doveditoare, după caz. 

III. Acte doveditoare privind bunurile mobile și imobile pentru toți membrii familiei majori:

-Declarație pe propria răspundere privind deținerea in alta localitate de bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului.

 1. Alte acte (dacă este cazul):

-Copie certificat de deces;

-Copie Hotărâre judecătorească de divorț;

-Hotărâre de încredințare/plasament pentru minori;

-Cartea de identitate a autovehiculului;

-Declarație pe propria răspundere pentru toți membrii familiei majori privind deținerea de bunuri mobile și imobile.

-Copie a unei facturi de furnizare energie electrica/gaze naturale.

Nota: Verificarea cererii si declaratiei pe propria raspundere se realizeaza de catre personalul cu atributii, in programul ANAF – PatrimVen.

Informatii suplimentare se pot solicita la tel. 0755031372, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la Directia de Asistenta Sociala Isaccea de luni până vineri  in intervalul orar 9.00 – 12.30 .

Pliant de informare cu privire la ajutoarele oferite consumatorilor vulnerabili

Formulare necesare

Cerere declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

– Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Declarație posesie bunuri altă localitate