Anunțuri publice privind acordul de mediu

Anunțuri publice privind acordul de mediu

Anunț public privind depunerea solicitării pentru emiterea acordului de mediu (Melnicu Adrian)

Anunț public privind depunerea solicitării și documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de mediu (SC Agritom SRL)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul “Construire Creșă mică, str. Câmpia Libertății, nr. 42, orașul Isaccea, județul Tulcea”

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Construire Creșă Mică, str. Câmpia Libertății, nr. 42, Orașul Isaccea, jud. Tulcea”

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ” Lucrări de refacere a habitatului 91EO*, prin controlul speciilor invazive din insulele naturale desemnate de ARBDD” (Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – pistă pentru bicicleta și alte vehicule electrice ușoare la nivel local”

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire Centru Medical Multifuncțional de sănătate”

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”Amenajare cimitir nou în orașul Isaccea, jud. Tulcea”

Anunț public privind decizia de revizuire a acordului de mediu ( titular) pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea ( SC Aquaserv SA) 

Anunț public privind depunerea solicitării în vederea emiterii autorizației de mediu reparare echipamente electrice ( SMART SA Sucursala Constanța)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Alipire loturi și construire magazin Penny Market, regim de înălțime parter, accesuri atito și pietonale, amenajări exterioare, împrejmuire, post trafo, totem, branșament utilități, organizare de șantier” ( SC Retail Development Consulting SRL)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare cimitir nou în orașul Isaccea, județul Tulcea”

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea- etapa a III-a”

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN UAT ISACCEA – ETAPA A III-A” 

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”Extindere rețea de canalizare în orașul Isaccea din județul Tulcea” 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Construire Centru medical multifuncțional de sănătate”

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Extindere rețea de canalizare menajeră în orașul Isaccea din județul Tulcea”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “DEZVOLTAREA STAȚIEI DE MONITORIZARE A PEȘTILOR MIGRATORI: STURIONI ȘI SCRUMBIE ISACCEA

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul“DEZVOLTAREA STAȚIEI DE MONITORIZARE A PEȘTILOR MIGRATORI: STURIONI ȘI SCRUMBIE ISACCEA

Anunț public privind dezbaterea publică pentru raportul de mediu privind Amenajamentul Ocolului Silvic Niculițel, data dezbaterii 22.09.2022 

Anunț public în vederea organizării dezbaterii publice a Bilanțului de mediu de nivel I, a raportului la Bilanțul de mediu de nivel I, în vederea emiterii autorizației de mediu – 25.08.2022, ora 14, Primăria oraș Isaccea

Anunț public privind depunerea solicitării de încadrare a documentației în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic general și regulamentul local de urbanism, propus a se realiza pe întreg orașul Isaccea – 2.05.2022

Anunț public privind depunerea documentației în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic general și Regulamentul local de urbanism, propus a se realiza pe întreg orașul Isaccea – 29.04.2022

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”Modernizare canal colector apă pluvială în zona CEAIR” – 23.08.2021

Anunț public privind depunerea solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare pentru proiectul ” Modernizare canal colector apă pluvială în zona CEAIR” -14.07.2021

Anunț public  privind decizia Etapei de încadrare prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ÎNFIINȚARE/EXTINDERE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ ÎN OPERARE ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA -31.05.2021

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”ADĂPOST PESCĂRESC ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA” – 13.05.2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” ÎNFIINȚARE/EXTINDERE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ ÎN OPERARE ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA” – 05.05.2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”ADĂPOST PESCĂRESC ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”– 20.04.2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului de mediu pentru proiectul ”RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC ”CETATEA NOVIODUNUM” – 19.03.2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL DE SĂNĂTATE” – 01.03.2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL DE SĂNĂTATE” – 23.02.2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC ”CETATEA NOVIODUNUM” – 10.02.2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru PUZ ”CONSTRUIRE ȘI ECHIPARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU SERVICII SOCIALE, EDUCAȚIONALE, CULTURALE ȘI RECREATIVE”– 17.02.2020

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”CBCONNECT TRANS – DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLOVKA-TULCEA-IZMAIL.Obiectiv de investițieȘ Reabilitarea și modernizarea a 0,9 km drum rutier de acces și instalarea iluminatului public pentru carosabil” -14.11.2019
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CBCONNECT TRANS- DEZVOLTARE CONEXIUNI INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLOVKA-TULCEA-IZMAIL. Obiectiv de investiție: reabilitarea și modernizarea a 0,9 km drum rutier de acces și instalarea iluminatului public pentru carosabil”
 -29.10.2019

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” AMENAJAREA ZONEI DE AGREMENT ” CANAL DUNĂREA MICĂ”, ISACCEA,JUDEȚUL TULCEA”

Anunț public privind decizia Etapei de incadrare pentru investitia „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ZONEI DE AGREMENT “PROGRESUL” DIN ORAȘUL ISACCEA – CONSTRUIRE FACILITĂȚI PENTRU PATINAJ PE GHEAȚĂ ȘI ROLE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE” (12.04.2019)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ZONEI DE AGREMENT ”PROGRESUL” DIN ORAȘUL ISACCEA- CONSTRUIRE FACILITĂȚI PENTRU PATINAJ PE GHIAȚĂ ȘI ROLE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE” (13.03.2019)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”MODERNIZARE CANAL COLECTOR APA PLUVIALA ÎN ZONA CEAIR” (18.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ZONA CEAIR” (18.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE-ETAPA I-II”(18.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARCARE ZONA CENTRALĂ, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA” (18.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ” CONSTRUIRE ȘI ECHIPARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU SERVICII SOCIALE, EDUCAȚIONALE, CULTURALE ȘI RECREATIVE” (18.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ZONEI CENTRALE DIN ORAȘUL ISACCEA PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI PIETONALE” (18.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARCARE ZONA CENTRALĂ, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA” (12.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ZONEI CENTRALE DIN ORAȘUL ISACCEA PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI PIETONALE” (12.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR URBANE-ETAPA I-II” (12.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA,JUDEȚUL TULCEA” ( 09.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ZONA CEAIR” (03.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” MODERNIZARE CANAL COLECTOR APA PLUVIALĂ ÎN ZONA CEAIR” (03.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA,JUD. TULCEA” (02.10.2018)

 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”CONSTRUIRE ȘI ECHIPARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU SERVICII SOCIALE, EDUCAȚIONALE, CULTURALE ȘI RECREATIVE” (02.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul “CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE DE SERVICIU ÎN ORAŞUL ISACCEA, JUDEŢUL TULCEA”(26.09.2018)

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE DE SERVICIU ÎN ORAŞUL ISACCEA, JUDEŢUL TULCEA”(06.08.2018)