Anunț privind rezultatul final la concursul de promovare în clasa a unui functionar public de executie  din cadrul aparatului de specialitate al primarului   oraşului Isaccea, judeţul Tulcea din data de 25.01.2022

Anunț privid rezultatul probei interviului la concursul de promovare în clasa a unui functionar public de executie  din cadrul aparatului de specialitate al primarului   oraşului Isaccea, judeţul Tulcea din data de 25.01.2022

Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare în clasa a unui functionar public de executie  din cadrul aparatului de specialitate al primarului   oraşului Isaccea, judeţul Tulcea din data de 25 ianuarie 2022

Anunț organizare concurs promovare în clasă a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Isaccea, județul Tulcea - 10 ianuarie 2022

ANUNŢ privind REZULTATELE FINALE la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut  pentru 3 functionari publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului   oraşului Isaccea, judeţul Tulcea din data de 06.08.2021

REZULTATELE probei interviului la concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut  pentru 3 functionari publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului   oraşului Isaccea, judeţul Tulcea din data de 06.08.2021

REZULTATELE probei scrise la concursul concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut  pentru 3 functionari publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului   oraşului Isaccea, judeţul Tulcea din data de 06.08.2021

Rezultatul selecţiei  dosarelor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut  pentru 3 functionari publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului   oraşului Isaccea, judeţul Tulcea       

Anunț concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut  pentru 3 functionari publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului   oraşului Isaccea, judeţul Tulcea - Data concurs : 6 august 2021

Rezultatele selecției dosarului la concursul de promovare în grad profesional

Anunț concurs de promovare în grad profesional pentru 1 post Auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartiment „Audit” din cadrul aparatului de specialitate al primarului   oraşului Isaccea, judeţul Tulcea -25.07.2019

Anunț concurs de promovare în grad profesional superior pentru 1 post Consilier, clasa I, grad profesional superior-Compartiment ”Impozite și Taxe” și 1 post Consilier, clasa I, grad profesional superior-Compartiment ”Buget,Contabilitate”-21.09.2018