Comunicat de presă înmânare certificate de calificare - 23.11.2023

Comunicat de presă înmânare certificate de calificare - 18.09.2023

Raport selecție planuri de afaceri - etapa de selecție nr. 2 din 09.11.2022

Calendar Concurs planuri de afaceri: sesiunea a 2-a -versiunea 2,actualizat 08.11.2022

PROCEDURA DE ACORDARE A SUBVENTIILOR pentru persoanele participante la cursurile de formare - calificare profesionala

Regulament pentru selecția planurilor de afaceri și Metodologia de acordare a subvențiilor -revizia 3, septembrie 2022     Anexe 

Calendar Concurs planuri de afaceri: sesiunea a 2-a (03.10.2022-29.11.2022)

Metodologia de monitorizare a proiectelor selectate- revizia 1, martie 2022

Comunicat de presă semnare contracte subvenție 

Anexa 7- Contract de subvenție

Regulament pentru selecția planurilor de afaceri și metodologia de acordare a subvențiilor- revizia 2 -IANUARIE 2022

Metodologie de monitorizare a proiectelor selectate - decembrie 2021

Raport de selecție planuri de afaceri - etapa de selecție nr. 1/ 22.12.2021

Concurs planuri de afaceri