Anunț public sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România pe anul 2023 - termen limită depunere documentații 25.08.2023

Comunicat informații de interes public referitoare la eliberarea certificatului de clasificare către operatorii economici care dețin structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau/și alimentație publică

Proces-verbal al Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al orașului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local - 03.04.2023 

Anunț public finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general Domeniul Sport şi Domeniul Activităţi social/culturale - termen limită depunere documentații: 29.03.2023, ora 10:00

Anunț public finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local în anul 2023 - termen limită depunere documentații: 08.03.2023

Raport anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale UAT oraș Isaccea pentru anul 2022

Informații referitoare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate -03.11.2022

Comunicat amânarea lansării Programului privind casarea autovehiculelor uzate- 14.10.2022

Comunicat amânarea lansării Programului privind casarea autovehiculelor uzate

Anunț  „Programul privind casarea autovehiculelor uzate” (Rabla Local)

Proces-verbal afișare hotărâre civilă și Hotărârea civilă din 20.05.2022 privind validare mandat consilier local 

În atenţia concesionarilor în contracte de concesiune care au ca obiect activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sa necarbogazoase - plată redevență

Anunț începere campanie colectare deșeuri electrice, electrocasnice și mobilier vechi - aprilie 2022

Anunț public finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local în anul 2022 - termen limită depunere documentații : 11.04.2022

Anunț public sprijin financiar pentru unitățile de cult în anul 2022 -  termen limită depunere documentații : 11.04.2022

Anunț AJFP-Tulcea privind depunerea documentelor specifice prin intermediul Spațiului Privat Virtual SPV

Anunț public privind proiectul: „Feribotul Dunărean de Cooperare cu UE – Dezvoltare Comună Orlivka-Isaccea”

Comunicat privind lansarea acțiunii ”WIFI4EU - Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”

Anunț privind Programul ”Casa Verde Fotovoltaice” -2021

Anunț începere campanie colectare  deseuri electrice , electrocasnice și mobilier vechi - luna septembrie

Anunț de licitație  concesiune teren extravilan

Anunț public finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local (22.07.2021) - termen limită depunere documentații 06.08.2021

Anunț solicitare Aviz de Gospodărire a Apelor pentru realizarea investiției ”MODERNIZARE CANAL COLECTOR APĂ PLUVIALĂ ÎN ZONA CEAIR” - 21.05.2021

Anunț public finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local (06.05.2021)- termen limită depunere documentații 31.05.2021

Anunț public sprijin financiar pentru unitățile de cult în anul 2021 (05.05.2021)-  termen limită depunere documentații : 04.06.2021

 
Anunț privind Ghidul pentru Managementul Deșeurilor în Județul Tulcea- consultare aici
 
Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei, tinând cont de evoluția situației epidemiologice determinată de noul coronavirus, ofertele financiare în vederea atribuirii contractului de servcii bancare vor fi transmise în format electronic  pe adresa de email: secretariatisaccea@gmail.com 

Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de Servicii de încasare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetului local al orașului Isaccea, utilizând cardul bancar, prin intermediul SNEP și prin intermediul sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale(prin internet și prin terminale de plată tip POS) precum și la centrul de încasare a impozitelor și taxelor locale, corespunzătoare unui singur terminal de tip POS 

Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, ținând cont de evoluția situației epidemiologice determinată de noul coronavirus, documentațiile în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, vor fi depuse în format electronic (scanate) la următoarele adrese de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Anunț public finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local (02.03.2020)- termen limită depunere documentații 31.03.2020

Anunț public finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local (02.03.2020)- termen limită depunere documentații 12.03.2020

Anunț public sprijin financiar pentru unitățile de cult în anul 2020 (28.02.2020)

Anunț  prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale  52, 81 (Zonele Podiș, La Lac, Lânga Stația Electrică de înaltă tensiune).

Anunț public finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local (12.09.2019)- termen limită depunere documentații 09.10.2019

Anunţ public finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes local (01.08.2019) - termen limită depunere documentaţii 30.08.2019

Anunț public sprijin financiar pentru activități nonprofit de interes local în anul 2019 (11.07..2019)

Informare Asociația Pro Noviodunum privind sprijin financiar- 21.06.2019

Anunț public închiriere pajiști prin atribuire directă pentru anul 2019- 03.05.2019

Anunț public sprijin financiar pentru activități nonprofit de interes local în anul 2019

Anunț public sprijin financiar pentru unitățile de cult în anul 2019

Anunț privind dezbaterea publică a Planului de Menținere a calității aerului în județul Tulcea

Anexa : Planul de Menținere a calității aerului în județul Tulcea: 1-77 , 78-107,108-145, 146-235

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC PRIVIND ASISTENȚA MEDICALĂ COMUNITARĂ

Protocolul  nr.4421/01.07.2009 

Anunț public închiriere pajiști prin atribuire directă pentru anul 2019    

Anunţ acordare asistenţă pentru completarea şi/sau depunerea declaraţiei unice

Oportunități de credite pentru lucrări de protejare a monumentelor istorice