Anunț informare publică privind începerea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale: Sectorul 25  (Tarla 15 parcela: A 249, Tarla 22, parcela: A 797, Str. Suhat nr. 33÷53, Str. Bobâlna nr.1÷15, Str. Cal. Măcin nr.66÷68), Sectorul 46 (Str. Cal. Măcin nr.43Bis÷53, Str. Vasile Alecsandri 41÷57, Str. Tudor Vladimirescu nr.2÷48, Str. Cloşca nr.44÷84), Sectorul 71(Spitalul Tichileşti) Sectoarele: 70, 11, 21, 10, 13, 14, 27, 76, 20, 23, 24, 31, 40 (Intravilan Revărsarea)  Planșa sectoare cadastrale

Sector 67: Planșa 1, Planșa 2, Planșa 3, Planșa 4, Planșa 5Planșa 6, Planșa 7, Planșa 8, Planșa 9, Planșa 10
Sector 64: Planșa
Sector 41: Planșa
Sector 37: Planșa 1, Planșa 2
Sector 18: Planșa 1, Planșa 2, Planșa 3, Planșa 4
Sector 7: Planșa
Sector 6: Planșa 1, Planșa 2
Sector 3: Planșa 1, Planșa 2, Planșa 3, Planșa 4, Planșa 5
Sector 0 : Planșa 1, Planșa 2, Planșa 3, Planșa 4, Planșa 5, Planșa 6, Planșa 7

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele  cadastrale : 0, 3, 6, 7, 18, 37, 41, 64, 67 (data publicării 20.04.2023)

SEDINȚA PUBLICĂ referitoare la informarea proprietarilor cu privire la lucrările de înregistrare sistematică pe raza U.A.T. Oraș Isaccea, în extravilan, având ca finalitate înregistrarea gratuită a acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară- 06.04.2022, ora 10.00

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 84 (Carieră BEN ARI; Zona ACIC TEPE; Scapeți; Coandă; Casa lui AVRAMIDE; Podișul Mic)

Anunț informare autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice care deţin drepturi referitoare la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 0, 3, 6, 7,  18, 37, 41, 64, 67,  din unitatea administrativ-teritorială Isaccea, în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică (12.11.2021)

Publicare spre consultare, Cadastrul Sistematic - Sector cadastral 84