Primăria orașului Isaccea, vă informează că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)  a lansat linia de finanțare fonduri europene POR 2.2. IMM -"Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor", un nou apel de proiecte pentru acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis, în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Menționăm că Apelul POR 2.2. este deschis în perioada 30.10.2020-30.11.2020.

Această linie de finanțare se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban și întreprinderilor mijlocii din mediul rural (nu sunt eligibile microîntreprinderile), valoarea finanțării acordate fiind între 1,5 și 6 milioane euro.

Condițiile specifice de eligibilitate necesare accesării fondurilor europene POR 2.2 IMM sunt detaliate în Ghidul solicitantului și în celelalte documente anexate prezentei informări.

Pentru obținerea detaliilor/îndrumărilor în legătură cu acest program, operatorii economici interesați se pot adresa domnului Florin VREJOIU, manager program, la numărul de telefon: 0744 354 085.