Primăria orașului Isaccea, vă informează că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a lansat linia de finanțare prin POIM , Axa Prioritara 8 – „Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale”, Obiectivul Specific 8.2 „Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine”, acțiunea „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final”.

Având în vedere solicitările Dumneavoastră de racordare la rețeaua de gaze naturale, înregistrate la Primăria orașului Isaccea, este necesară, utilă și posibilă demararea investiţiei pentru înființare/extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare în Orașul Isaccea și localitatea componentă Revărsarea.

            Profilul de activitate al investiţiei este de deservire a populaţiei, prin asigurarea alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranță, economice și prietenoase cu mediul înconjurător.

Pentru ca proiectul să fie eligibil, trebuie să demonstreze existența cererii pentru rețeaua inteligentă de distribuție a gazului natural propusă prin proiect prin pre-contracte încheiate / angajamente ferme ale consumatorilor , cărora li se va livra gazul natural prin capacităţile de distribuție propuse la finanțare, prin racordarea a cel puțin 1000 de gospodării.

Vă aducem la cunostinta că prin neexprimarea acordului Dumneavoastră, bransarea ulterioară la reteaua de distributie a gazului natural va reprezenta o chetuială proprie.

Astfel, acordul Dumneavoastră este necesar pentru realizarea investiției. Gospodăriile propuse trebuie să fie existente fizic la data depunerii cererii de finanțare. Nu se acceptă propunerea prin proiect a branșării unor imobile (terenuri) pe care nu există construcții finalizate.

Pentru gospodăriile care urmează a fi deservite de către rețeaua inteligentă de distribuție se vor încheia  pre-contracte  / angajamente ferme cu distribuitorul de rețea de gaze naturale, în etapa de contractare a proiectului.

Pentru informații suplimentare sau asistenta  va rugam sa contactati:

  • Anastase MORARU reprezentant legal al U.A.T. ORASUL ISACCEA. la nr. de telefon 0740563460, 0240506619, adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  • Ionica Moraru: nr. de telefon 0746077829, adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • Monica Tugui:nr. De telefon 0744380755, adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.