Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru PUZ ”CONSTRUIRE ȘI ECHIPARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU SERVICII SOCIALE, EDUCAȚIONALE, CULTURALE ȘI RECREATIVE”- 17.02.2020

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”CBCONNECT TRANS - DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLOVKA-TULCEA-IZMAIL.Obiectiv de investițieȘ Reabilitarea și modernizarea a 0,9 km drum rutier de acces și instalarea iluminatului public pentru carosabil” -14.11.2019
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CBCONNECT TRANS- DEZVOLTARE CONEXIUNI INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLOVKA-TULCEA-IZMAIL. Obiectiv de investiție: reabilitarea și modernizarea a 0,9 km drum rutier de acces și instalarea iluminatului public pentru carosabil”
 -29.10.2019

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” AMENAJAREA ZONEI DE AGREMENT ” CANAL DUNĂREA MICĂ”, ISACCEA,JUDEȚUL TULCEA”

Anunț public privind decizia Etapei de incadrare pentru investitia „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ZONEI DE AGREMENT "PROGRESUL" DIN ORAȘUL ISACCEA - CONSTRUIRE FACILITĂȚI PENTRU PATINAJ PE GHEAȚĂ ȘI ROLE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE” (12.04.2019)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ZONEI DE AGREMENT ”PROGRESUL” DIN ORAȘUL ISACCEA- CONSTRUIRE FACILITĂȚI PENTRU PATINAJ PE GHIAȚĂ ȘI ROLE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE” (13.03.2019)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”MODERNIZARE CANAL COLECTOR APA PLUVIALA ÎN ZONA CEAIR” (18.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ZONA CEAIR” (18.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE-ETAPA I-II”(18.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARCARE ZONA CENTRALĂ, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA” (18.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ” CONSTRUIRE ȘI ECHIPARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU SERVICII SOCIALE, EDUCAȚIONALE, CULTURALE ȘI RECREATIVE” (18.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ZONEI CENTRALE DIN ORAȘUL ISACCEA PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI PIETONALE” (18.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARCARE ZONA CENTRALĂ, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA” (12.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ZONEI CENTRALE DIN ORAȘUL ISACCEA PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI PIETONALE” (12.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR URBANE-ETAPA I-II” (12.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul ”EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA,JUDEȚUL TULCEA” ( 09.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ZONA CEAIR” (03.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” MODERNIZARE CANAL COLECTOR APA PLUVIALĂ ÎN ZONA CEAIR” (03.10.2018)

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA,JUD. TULCEA” (02.10.2018)

 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”CONSTRUIRE ȘI ECHIPARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU SERVICII SOCIALE, EDUCAȚIONALE, CULTURALE ȘI RECREATIVE” (02.10.2018)

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare pentru proiectul “CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE DE SERVICIU ÎN ORAŞUL ISACCEA, JUDEŢUL TULCEA”(26.09.2018)

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE DE SERVICIU ÎN ORAŞUL ISACCEA, JUDEŢUL TULCEA”(06.08.2018)