COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ISACCEA 2016-2020

 

COMISIA I - pentru programul de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, monitorizarea serviciilor publice,  comerţ şi administrarea  domeniului public şi privat al oraşului Isaccea

Nr. crt

Nume și prenume

Lista pe care a candidat

1.      

CREȚU ION

PSD

2.      

VOICU SIMONA-NINA

PSD

3.      

POPA DORU

PSD

4.      

CAIMACANU MARIANA

PNL

5.      

POPA SILVIU-DANIEL

PNL

 

COMISIA II - pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură

Nr. crt

Nume și prenume

Lista pe care a candidat

1.      

CURCĂ JENICĂ

PNL

2.      

PANAIT MAGDALENA

PSD

3.      

GĂLĂȚEANU MARIANA-NELA

PSD

4.      

BUJOREANU IULIAN

UNPR

5.      

PETCU SILVIU-ȘTEFAN

UNPR

 

COMISIA III – pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement, administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Nr. crt

Nume și prenume

Lista pe care a candidat

1.      

SIMION RALUCA-ELENA

PNL

2.      

IGNAT NINA

PMP

3.      

MIHAIL DORINA-ADRIANA

PSD

4.      

COBZARENCU ALEXANDRA

UNPR

5.      

BEIZAT EDIZ

UNPR