COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ISACCEA 2020-2024

 

COMISIA I - pentru programul de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, monitorizarea serviciilor publice,  comerţ şi administrarea  domeniului public şi privat al oraşului Isaccea

Nr. crt

Nume și prenume

Lista pe care a candidat

1.      

   

2.      

   

3.      

   

4.      

 

 

5.      

 

 

 

COMISIA II - pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură

Nr. crt

Nume și prenume

Lista pe care a candidat

1.      

 

 

2.      

 

 

3.      

   

4.      

   

5.      

 

UNPR

 

COMISIA III – pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement, administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Nr. crt

Nume și prenume

Lista pe care a candidat

1.      

 

 

2.      

 

 

3.      

 

 

4.      

 

 

5.