PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2021

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2021 în orașul Isaccea

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri (28.10.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea

Anunț publicare spre dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii, transportul zăpezii de pe căile publice, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în orașul Isaccea, județul Tulcea ( 19.06.2019)

Document de convocare a ședinței ordinare a Consiliului Local Isaccea pentru data de 22 aprilie 2020, ora 15.00   Anexa nr. 1   Anexa nr. 2 

Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada APRILIE - IUNIE 2020
Proiect  de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2020               
Proiect  de hotărâre  privind modificarea statului de funcții al Primăriei  orașului Isaccea, județul Tulcea
Proiect  de hotărâre  privind inventarierea unor bunuri imobile în  domeniul privat al orașului Isaccea 
Proiect  de hotărâre  privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr.32 și blocului de locuințe nr.60 din orașul Isaccea, județul Tulcea – COD SMIS 132469” și a cheltuielilor legate de acesta

Anunț postare spre dezbatere proiect privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție,dezinfecție și deratizare în orașul Isaccea
Raportul de specialitate, referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Isaccea