Formulare

Formulare

Deși se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, vă rugăm să contactați serviciile și compartimentele Primăriei Orașului Isaccea pentru confirmarea informațiilor prezentate.

 

Compartiment Control Comercial și Autorizare:

Relații suplimentare la telefon:0240506605

 

Compartiment Cadastru
Legea nr. 17/2014, privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole in extravilan:

Relații suplimentare la telefon:0240506605

 

Compartiment Resurse Umane

Relații suplimentare la telefon:0240506604

 

Compartiment Cadastru,Registru Agricol, Fond Funciar

Relații suplimentare la telefon : 0240506608

 

Compartiment Secretariat, Relații Publice, Arhivă

Relații suplimentare la telefon : 0240506600

 

Compartiment Asistență Socială

Relații suplimentare la telefon : 0755031372

 

Compartiment Centru de zi

Relații suplimentare la telefon : 0755031372

 

Compartiment Protecție persoane cu handicap

Relații suplimentare la telefon : 0755031372

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

1. Evidența persoanelor

2. Stare Civilă

Relații suplimentare la telefon : 0240506611 sau 0240506612

 

Compartiment Urbanism, Amenajarea teritoriului și disciplina în construcții

Relații suplimentare la telefon : 0240506614

 

Serviciul Economic – Compartiment Taxe și Impozite Locale

Relații suplimentare la telefon:

0240506610 (taxe relații publice)

0240506618 (PJ) sau 0240506619 (PF)