Anexa 1: Impozitul/taxa pe clădiri- persoane fizice
Anexa 2: Impozitul/taxa pe clădiri- persoane juridiceImpozitul/taxa pe clădiri- persoane juridice
Anexa 3: Impozitul/taxa pe teren- persoane fiziceImpozitul/taxa pe teren- persoane fizice
Anexa 4: Impozitul/taxa pe teren- persoane juridiceImpozitul/taxa pe teren- persoane juridice
Anexa 5: Impozitul pe mijloacele de transport- persoane fiziceImpozitul pe mijloacele de transport- persoane fizice
Anexa 6: Impozitul pe mijloacele de transport- persoane juridiceImpozitul pe mijloacele de transport- persoane juridice
Anexa 7: Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
Anexa 8: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate
Anexa 9: Impozitul pe spectacole
Anexa 10: Taxele judiciare de timbru
Anexa 11: Taxa de habitat
Anexa 12: Taxe speciale
Anexa 13: Tarifele de bază pentru chirii pe zone
Anexa 14: Alte taxe locale
Anexa 15: Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
Anexa 16: Anularea creanțelor fiscale restante
Anexa 17: Regulamentul privind criteriile și procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitelor