PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PRIN CARD BANCAR

Contribuabilii, persoane fizice și juridice, au posibilitatea de a plăti impozitele și taxele locale folosind cardul bancar, la casieria Primăriei Oraşului Isaccea.

În acest sens, Primăria Oraşului Isaccea pune la dispoziţia contribuabililor un terminal electronic pentru derularea tranzacţiilor prin intermediul cardurilor bancare (P.O.S.).

Pentru plățile cu cardul bancar nu se plătește comision, acesta fiind suportat de către Primăria Oraşului Isaccea.