- Memoriu general
- PUZ situația existentă
- PUZ încadrare în PUG
- PUZ încadrare în zonă

- Afiș
Memoriu general
- Certificat de urbanism
- Extras carte funciară
Regulament Local de Urbanism aferent PUZ
Documentar fotografic
PUZ : încadrare în PUG
- PUZ : încadrare în zonă
PUZ : propunere de mobilare 
PUZ : situație existentă
PUZ : tipul de proprietate
PUZ : reglementări urbanistice
- PUZ : diagnostic arheologic