• Consultare asupra propunerilor preliminare Puz -construirea a două căsuțe -Proiect ”Închiderea centrului de plasament Speranța Tulcea și înființarea a 2 căsuțe de tip familial în Isaccea”- Smis 350104

- Anunț
- Documentație

  • Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ – construire Centru medical multifuncțional de sănătate

-Anunț
-Memoriu de prezentare
-PUZ încadrare în PUG
-PUZ încadrare în zonă
-PUZ reglementări urbanistice
-PUZ situația existentă

-Memoriu de prezentare
-PUZ încadrare în PUG
-PUZ încadrare în zonă
-PUZ reglementări urbanistice
-PUZ situația existentă

  • Consultarea publicului etapa 2.2-Consultarea populației pentru Actualizarea planului Urbanistic General al Orașului Isaccea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

- Anunț
-Regulament Local de Urbansim
-Încadrare în teritoriu
-Reglementări zonificare Isaccea
-Reglementări zonificare Revărsarea
-Reglementări UTR Isaccea
-Reglementări UTR Revărsarea

- Memoriu general
- PUZ situația existentă
- PUZ încadrare în PUG
- PUZ încadrare în zonă

- Afiș
Memoriu general
- Certificat de urbanism
- Extras carte funciară
Regulament Local de Urbanism aferent PUZ
Documentar fotografic
PUZ : încadrare în PUG
- PUZ : încadrare în zonă
PUZ : propunere de mobilare 
PUZ : situație existentă
PUZ : tipul de proprietate
PUZ : reglementări urbanistice
- PUZ : diagnostic arheologic