ANEXA NR.1 – Impozitul/taxa pe clădiri datorat de către persoanele fizice;
ANEXA NR.2 – Impozitul/taxa pe clădiri datorat de către persoanele juridice;
ANEXA NR.3 - Impozitul/taxa pe teren pentru persoane fizice;
ANEXA NR.4 – Impozitul/taxa pe teren persoane juridice;
ANEXA NR.5 – Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice;
ANEXA NR.6 – Impozitul pe mijloacele de transport persoane juridice;
ANEXA NR.7 – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
ANEXA NR.8 – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
ANEXA NR.9 –  Impozitul pe spectacole;         
ANEXA NR.10 – Taxe speciale;
ANEXA NR.10.1 – Taxe speciale – formulare tipizate;
ANEXA NR.11 – Alte taxe locale;
ANEXA NR.11.1 – Alte taxe locale – formulare tipizate;
ANEXA NR.12 – Publicarea listelor debitorilor care înregistreaza obligații    fiscale restante;
ANEXA NR.13 – Anularea creanţelor fiscale restante ale persoanelor fizice şi juridice aflate în sold la data de 31.12.2022;
ANEXA NR.14 – Regulamentul privind criteriile și procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice;
ANEXA NR.15 – Regulamentul privind stabilirea procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui.