Locație

Str.Nicolae Grigorescu nr.1

Persoană de contact

director executiv Dogaru Elena

Date de contact

Telefon: 0755031372

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program cu publicul Luni-vineri între orele 8.00-12.00

 

Direcția de Asistenţă Socială este instituţie publică de interes local fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local şi a primarului oraşului Isaccea, realizând măsurile de asistenţă socială din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi altor persoane aflate în situaţie de nevoie.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul serviciului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar care constau în activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup.

Principiile care stau la baza funcţionării Direcției de Asistenţă Socială sunt următoarele:

 • respectarea drepturilor şi a demnităţii omului
 • asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare
 • asigurarea dreptului de a alege
 • abordarea individualizată şi centrarea pe persoane
 • cooperarea şi parteneriatul
 • îmbunătăţirea continuă a calităţii şi orientarea pe rezultate
 • combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare
 • proximitate în furnizarea serviciilor sociale
 • transparenţă şi responsabilitate publică în acordarea serviciilor sociale

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Direcția de Asistenţă Socială a oraşului Isaccea este înfiinţată la nivel de direcție şi are următoarea structură organizatorică:

Compartiment Asistenţă Socială

 • 2 funcţii publice de execuţie – consilier, referent

Compartiment Protectie Persoane cu Handicap

 • 45 funcţii contractuale – asistenţi personali

Compartiment Sanatate Publica

 • 4 funcţii publice de execuţie – asistent medical comunitar, mediator sanitar

Compartiment Centru de zi

 • 8 funcţii contractuale – instructori educaţie, muncitori

Serviciul de Asistenţă Comunitară, cod serviciul social 8899CZ-PN-V

 • 6 funcții - personal de specialitate

Unitatea de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, cod serviciul social 8810ID-I

 • 4 funcții - personal de specialitate
 • 3 funcții contractuale: îngrijitori bătrâni la domiciliu

Personalul din cadrul direcției, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, va colabora în toate problemele cu structurile din cadrul Primăriei oraşului Isaccea.

Informare privind activitatea DAS pe anul 2021
Planul local de acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale-2021
 
Informare privind activitatea DAS pe anul 2020
Hcl 170 /31.10.2018
 - privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială, a Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul orașului Isaccea pentru perioada 2018-2028 și a Planului Local de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2019
Regulamentul de ordine interiorară  
Carta drepturi  
Codul etic

 

Locație

Str.1 Decembrie nr.25

Persoană de contact

Dogaru Elena

Date de contact

Telefon: 0755031372

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Locație

Str.1 Decembrie nr.25

Persoană de contact

Pomazan Lucia-Nora

Date de contact

Telefon: 0755031372

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Locație

Str.Nicolae Grigorescu nr.1

Persoane de contact

 

Referent superior Calciu Mihaela

Date de contact

Telefon : 0755031372

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Locație

Str.Nicolae Grigorescu nr.1

Persoană de contact

Director Executiv Dogaru Elena

Date de contact

Telefon: 0755031372

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Locație

Str.Nicolae Grigorescu nr.1

Persoană de contact

As. medical principal Danțiș Lucia
As.medical principal Rodina Silvia
As. medical principal Șerban Gianina-Teodora

Date de contact

Telefon: 0240540620

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Locație

Str.Nicolae Grigorescu nr.1

Persoană de contact

Instr.educație Pomazan Lucia-Nora

Date de contact

Telefon: 0755031372

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.