Locație

Str.1 Decembrie nr.25

Persoană de contact

Pomazan Lucia-Nora

Date de contact

Telefon: 0755031372

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod serviciul social 8810ID-I, este înființat și administrat de  Primăria oraşului Isaccea acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 007497 din 16.11.2020, deține licenta de functionare provizorie nr. 4995/11.03.2021, sediul în Isaccea str. 1 Decembrie, nr. 25, judeţ Tulcea.   

Scopul serviciului social

   Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, prin menţinerea autonomiei acestora pe o perioadă cât mai lungă, într-un mediu adaptat nevoilor acestora, prevenirea agravării situaţiei de dependenţă şi a instituţionalizării.

   Realizarea acestui scop se face prin oferirea de servicii de bază și instrumentale, pentru un grup țintă format din persoane vârstnice de pe raza oraşului Isaccea, aflate  într-un grad de dependență. Serviciile sunt furnizate la cerere, ca urmare a identificării de către serviciul social sau de către serviciile de specialitate ale comunității, a beneficiarilor.

Serviciul social "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, după cum urmează:

-Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale cu modificările ulterioare

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și aregulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor socialedar și în conformitate cu alte acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, Anexa nr. 8 la Ordinul 29/2019.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de  Unitatea de ingriire la domiciliu pentru persoane varstnice pot fi :

  1. a) persoane cu vârsta peste 65 de ani
  2. b) locuiesc/se gospodăresc singure
  3. c) au o stare de sănătate precară
  4. d) sunt incapabile să execute activităţi instrumentale ale vieţii zilnice
  5. e) sunt incapabile să execute activităţi de bază ale vieţii zilnice
  6. f) se deplasează cu dificultate
  7. g) sunt imobilizate si nu detin un certificat de încadrare într-un grad de handicap gradul grav cu insotitor.