Locație

Str.1 Decembrie nr.25

Persoană de contact

Dogaru Elena

Date de contact

Telefon: 0755031372

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Serviciul de Asistenţă Comunitară, cod serviciul social 8899CZ-PN-V, este infiintat şi administrat de furnizorul de servicii sociale-  Primăria oraşului Isaccea- acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 007497 din 16.11.2020 , detine licenta de functionare provizorie Nr. 4998, data eliberării: 11.03.2021, sediul în Isaccea str. 1 Decembrie, nr. 25, judeţ Tulcea.

Scopul serviciului social

        Scopul Serviciului de Asistenţă Comunitară este de a facilita accesul persoanelor vulnerabile, cu vârsta de peste 65 de ani din oraşul Isaccea, la servicii sociale integrate care să răspundă eficient nevoilor acestora.

Realizarea acestui scop se face prin oferirea de servicii  integrate, pentru un grupțintă format din persoane vârstnice de pe raza oraşului Isaccea, aflate  într-o situaţie de nevoie. Serviciile sunt furnizate la cerere, ca urmare a identificării de către serviciul social  a beneficiarilor.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1)Serviciul de Asistenţă Comunitarăfuncționeazăcu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, după cum urmează:

-Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale cu modificările ulterioare

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cumodificările și completările ulterioare

- OUG nr. 18 din 2017 privind asistenţa medicală comunitară

- HG nr.  324 din 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară

-H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor socialedar și în conformitate cu alteacte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: STANDARDE  MINIME de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate şi pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte serviciide interes general destinate persoanelor adulte, Anexa nr. 7 la Ordinul 29/2019.

Criterii de eligibilitate:

  1. a) persoane vârstnice cu domiciliul în oraşul Isaccea;
  2. b) persoanele care sunt in evidenta medicilor de familie/medici specialisti cu diverse afectiuni specifice varstei;
  3. c) persoane vârstnice autonome care solicită sprijin în realizareaactivităţilor instrumentale zilnice la nivelul gospodăriei;
  4. d) sunt lipsite de susținători legali sau acestia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorităstării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale.