Locație

Str.Nicolae Grigorescu nr.1

Persoane de contact

 

Referent superior Calciu Mihaela

Date de contact

Telefon : 0755031372

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Atribuții:

A. În aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr.50/2011 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001.

-înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal

-întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal

-propune prin referat adresat primarului aprobarea/respingerea cererii privind dreptul la ajutor social şi cuantumul acestuia prin dispoziţie

-urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin

-propune prin referat adresat primarului modificarea cuantumul ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social, conform legislaţiei în domeniu, prin dispoziţie

-efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social

-transmite în termen legal la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Tulcea, situaţiile statistice privind aplicarea Legii 416/2001

-comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/respingere/modificare/încetare a ajutorului social

-înregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă

B. În aplicarea prevederilor OUG 70/2011 privind masurile de protectie speciala in perioada sezonului rece

-înregistrează şi soluţionează cererile de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei

-transmite lunar situatii, borderourile la AJPIS Tulcea

C. În aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată cu modificările şi completările ulterioare

-primeşte cererile şi întocmeşte dosarele pentru acordarea alocaţiilor de stat

-întocmeşte şi trimite lunar la AJPIS Tulcea borderoul pentru alocaţiile acordate, însoţit de cererile titularilor

D. În aplicarea prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia de susţinere a familiei şi ale H.G. nr.38/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia

-primeşte cererile şi declaraţiile pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani

-verifică prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei

-propune primarului acordarea/neacordarea a alocaţiei, prin dispoziţie

-efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării alocaţiei de susţinere

-propune pe bază de referat Primarului modificarea/suspendarea/încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei

-întocmeşte şi transmite până pe data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă la AJPIS Tulcea borderourile însoţite de dispoziţii şi/sau cereri, în conformitate cu prevederile Legii 277/2010

-comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/respingere/modificare/încetare a dreptului la alocaţia de susţinere a familiei

E.   În aplicarea prevederilor Legii 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-informare privind prestaţiile şi serviciile existente pentru persoanele vârstnice

-ajutoare alimentare pentru pensionarii cu pensie sub 450 lei

-ajutor la întocmirea dosarului de internare într-un Centru de asistenţă şi sprijin pentru persoane vârstnice

F. În aplicarea prevederilorLegii 321 din 2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni

-preia retetele si distribuie laptele praf

-intocmeste borderou lunar cu retetele si il trimite la Directia de Sanatate Publica Tulcea

G. În aplicarea prevederilor O.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului aprobată prin Legea nr.132/2011

-preia cererile şi întocmeşte dosarele pentru acordarea indemnizaţiei de creştere copil, cu toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare

-întocmeşte şi transmite lunar la AJPIS Tulcea borderoul privind predarea dosarelor de indemnizaţie creştere copil

H. În aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a Ordinul nr.95/2006 privind Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a altor normative în domeniu

Monitorizează şi analizează situaţia copiilor din localitate, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii.

Identifică copiii aflaţi în stare de dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora.

- Sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului

- Asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale 

- Colaboreaza cu Direcţia pentru Protecţia Copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu 

- Asigura relationarea cu diverse servicii specializate 

- Sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului

- Intocmeste anchete sociale pentru evaluarea situatiei minorilor aflati in centrele de plasament si in plasament familial 

- Intocmeste anchete sociale solicitate de Politie, instante judecatoresti sau de alte institutii sau autoritati, pentru delincventii minori sau in alte cazuri cu minori 

 -  Identifică şi propune primarului acordarea unor prestaţii financiare excepţionale în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

I. În aplicarea prevederilor O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Asigură soluţionarea în termen legal a scrisorilor , sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale şi alte organe.