Locație

Str.Nicolae Grigorescu nr.1

Persoană de contact

As. medical principal Danțiș Lucia
As.medical principal Rodina Silvia
As. medical principal Șerban Gianina-Teodora

Date de contact

Telefon: 0240540620

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă.

Asistenţa medicala comunitara presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav, precum şi pe nevoile comunităţii, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.

Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară sunt:

a) implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;

b) definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;

c) dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii;

d) monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară;

e) asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor

 

Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, sunt următoarele:

a) educarea comunităţii pentru sănătate;

b) promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale;

c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos;

d) educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos;

e) activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară;

f) activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;

g) activităţi de consiliere medicală şi socială;

h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului;

i) activităţi de recuperare medicală.

 

prevederi din Art. 2 din capitolul I (Norme Metodologice din 2009) la data 16-feb-2009 pentru Art. 6 din capitolul II
Art. 2
Asistenţa medicală comunitară cuprinde, potrivit art. 6 din ordonanţa de urgenţă, în principal următoarele activităţi:
a) identificarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;
b) educaţia pentru sănătate şi profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viaţă şi mediu sănătos;
c) mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice etc.;
d) promovarea sănătăţii reproducerii şi planificarea familială;
e) îngrijirea şi asistenţa medicală la domiciliu, curativă şi de recuperare, în vederea reinserţiei sociale;
f) acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu.

prevederi din Art. 5 din capitolul I (Norme Metodologice din 2009) la data 16-feb-2009 pentru Art. 6 din capitolul II

Art. 5
În domeniul asistenţei medicale comunitare, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au în principal următoarele atribuţii:
a) să acorde consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, modalităţilor de implementare şi monitorizare a politicilor de asistenţă medicală comunitară integrată;
b) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea realizării strategiei judeţene şi a listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale comunitare;
c) să contribuie la crearea unui cadru organizatoric pentru monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi programelor naţionale şi locale de sănătate, cu privire la asistenţa medicală comunitară;
d) să monitorizeze elaborarea de ghiduri şi standarde de practică în domeniul asistenţei medicale comunitare;
e) să asigure sprijin pentru formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară integrată, inclusiv pentru joncţiunile cu reţeaua de medicină de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii şi spitaliceşti;
f) să identifice, să elaboreze şi să propună programe specifice de educaţie pentru sănătate şi pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul diferitelor comunităţi;
g) să elaboreze şi să propună programe specifice de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară şi de recuperare medicală şi incluziune socială;
h) să identifice, să elaboreze şi să propună programe specifice de consiliere medico-socială, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vulnerabile: gravide, nou-născuţi, bolnavi cronici, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, neasiguraţi, victime ale violenţei domestice, copii provenind din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum şi alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind în situaţii de risc;
i) să faciliteze şi să monitorizeze crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară.

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii:

a) nivel economic sub pragul sărăciei;

b) şomaj;

c) nivel educaţional scăzut;

d) diferite dizabilităţi, boli cronice;

e) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative;

f) graviditate;

g) vârsta a treia;

h) vârstă sub 16 ani;

i) fac parte din familii monoparentale;

j) risc de excluziune socială.