Primăria

Legislație

Acte normative privind organizarea și funcționarea instituției publice

Organigrama

Organigrama și statul de funcții a aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea

Program de lucru și audiențe

Informații privind orele de funcționare

Proiecte Locale

Proiecte implementate sau în curs de implementare

Structura administrației

Compartimente și instituții subordonate primăriei

Transparența veniturilor salariale

Situația drepturilor salariale ale personalului plătit din fonduri publice