Servicii Publice

URBANISM

Certificate de Urbanism și Autorizații, Strategie Urbană, Cadastru Imobiliar, Banca De Date Urbană, Anunțuri publice, Documente online

TAXE ȘI IMPOZITE

Obligații bugetare datorate de către contribuabilii persoanele fizice și juridice.
Achitare taxe, impozite și alte obligații fiscale.

ACTIVITĂȚI COMERCIALE

Informații și proceduri legate de autorizaţii, avize și acorduri de funcționare.
Documente Online.

Starea civilă

Programări online, cereri eliberare acte de stare civilă, formulare tipizate.

Evidența persoanei

Evidența persoanelor şi eliberarea actelor de identitate.

Asistenta sociala

Direcția de Asistență și Protecție Socială

POLIȚIA LOCALĂ

– ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ;
– PAZA BUNURILOR;
– CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE;
– DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJUL STRADAL;
– PROTECŢIA MEDIULUI;
– ACTIVITATEA COMERCIALĂ;
– EVIDENŢA PERSOANELOR;
– PROTECŢIA CIVILĂ.